Laserkeilaukset ja mallinnukset

Kaikenlaisten rakennuskohteiden laserkeilaukset, mallinnukset, 2D- ja 3D-piirustukset, sekä koneenohjausmallit infra-alan tarpeisiin. Tuotamme myös ortokopterilla tehtyjä aineistoja, kuten ortokuva-mosaiikkeja, pistepilviä, inventointeja jne.Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jossa mitattavasta kohteesta kerätään mittalaiteella miljoonia lähekkäin sijaitsevia mittapisteitä hyvin nopeasti. Pistejoukosta muodostuu valokuvamainen, jopa miljardeja pisteitä sisältävä pistepilvi, jota voidaan hyödyntää eri tavoin. Pistepilvestä voidaan piirtää esimerkiksi yksinkertaisia 2D-piirustuksia, tai jalostaa hyvin monimutkaisia 3D-malleja. Laserkeilaus soveltuu kaikelaisiin mittauskohteisiin, kuten kiinteistöihin, siltoihin tai teollisuuskohteisiin, maastoon jne. Laserkeilauksen suurimmat hyödyt asiakkaalle ovat nopeus, tarkkuus ja kerätyn tiedon määrä, josta voidaan ottaa hyötykäyttöön juuri se asia, jota tarvitaan.

pilvi1

Esimerkki pistepilvestä